نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 1:43 ب.ظ

آینده برق رسانی

فناوری جدید شبکه ملی بریتانیا می تواند به برق رسانی به 500000 خانه دیگر کمک کند

بابا تمیم -21 اکتبر 2022- عکس سهام: انتقال ولتاژ بالا از طریق سیم، مفهوم انرژی.peterschreiber.media/iStock با عمیق تر شدن بحران انرژی اتحادیه اروپا، شبکه ملی بریتانیا در حال آزمایش فناوری…

برق رسانی: رقابت یا مکمل گاز طبیعی؟

ارسال شده در 5 سپتامبر 2022 توسط The Manufacturer سال گذشته با طرح‌ها و تعهدات متعدد انتقال انرژی، با هدف اصلی حرکت به سمت آینده‌ای سبزتر مشخص شد. در حالی…