نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 9:12 ق.ظ

آگاه سازی جهانی

جلسات مجازی جهانی قدرت کاهش انتشار کربن را دارند

توسط لورین فاگان در 21 دسامبر 2021 حتی قبل از همه‌گیری کووید-19، دانشگاهیان و متخصصان کسب‌وکار به دلیل هزینه‌های کربن مرتبط، به‌ویژه برای سفرهای هوایی، از سفرهای حضوری به رویدادهای…