نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 2:30 ب.ظ

آکوستیک

دید از طریق صدا برای نابینایان

دید از طریق صدا برای نابینایان

26 اکتبر 2023 – توسط دانشگاه صنعتی سیدنی -یکی از اعضای تیم تحقیقاتی که نابینا است از لمس آکوستیک برای یافتن و دستیابی به یک آیتم روی میز استفاده می…