نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 8:35 ق.ظ

آواتار سه بعدی

جایگزینی مایکروسافت مش  و تعطیلی AltspaceVR،

22 ژانویه 2023-محیط مجازی و آواتارهای AltspaceVR AltspaceVR چند وضعیت خاص در طول سال ها داشته است، اما شرکتی که فضاهای اجتماعی مجازی را قبل از اینکه “metaverse” یک کلمه…