نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 10:16 ق.ظ

آمونیاک

اقتصاد هیدروژنی

آمونیاک سبز برای اقتصاد هیدروژنی

3 نوامبر 2023 -توسط دیوید بردلی، Inderscience -اعتبار: CC0 دامنه عمومی تحقیقات در مجله بین المللی Exergy به این موضوع پرداخته است که چگونه یک سیستم جدید قدرت به آمونیاک…

مصاحبه با یک مدیر در مورد فناوری جذب کربن

11 آوریل 2023 Giuseppe Giammarco، مدیر عامل Giammarco-Vetrocoke، توضیح می دهد که چگونه این شرکت با انتقال انرژی سبز برای ارائه فناوری جذب کربن موثر و قابل اعتماد تکامل یافته…