نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 9:27 ق.ظ

آمریکا

مقایسه قیمت داروهای تجویزی بین المللی

مقایسه قیمت داروهای تجویزی بین المللی

تخمین ها با استفاده از داده های 2022-توسط اندرو دبلیو. مولکای، دانیل شوام، سوزان ال. لاوجوی      در سال 2022، تفاوت قیمت دارو بین ایالات متحده و سایر کشورها چقدر…