نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 9:40 ب.ظ

آماده سازی

آماده سازی برای پذیرش موفقیت آمیز تولید افزودنی

ارسال شده در 31 اکتبر 2022 توسط The Manufacturer شرکت‌های تولیدی و مهندسی بریتانیا با مجموعه‌ای از چالش‌های اعلام‌نشده مواجه هستند، از جمله بهبود COVID-19، از دست دادن نیروی کار،…