نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 2:05 ب.ظ

آلودگی های نفتی

قایق الکتریکی جدید و کاهش نشت سوخت در دریا

اندی کوربلی -21 مارس 2022 یک کشتی‌ساز سوئدی از آزمایش‌های موفقیت‌آمیز یک قایق تندرو کاملاً الکتریکی جدید پرده برداری کرده است که می‌گوید چهره قایق‌رانی تفریحی را برای همیشه تغییر…