نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 10:23 ق.ظ

آسیب به محیط زیست

برگشت زدن کالا در آمازون و مسایل زیست محیطی

28 ژانویه ۲۰۲۲ – کیتی اسکلوف برگشت زدن یک سفارش آنلاین هرگز آسان نبوده است. این امراغلب برای مشتری رایگان است، حتی برخی از خرده فروشان به مشتریان اجازه می…