نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 2:13 ب.ظ

آزمایشگاه اوک ریج

حفظ جریان مبرد در واحدهای HVAC

1 آگوست 2022 -توسط آزمایشگاه ملی اوک ریج محققان آزمایشگاه ملی Oak Ridge دستگاهی به نام محرک مغناطیسی پیزوالکتریک یا PEDMA ساخته اند که می تواند در هدر یک مبدل…