نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 12:39 ق.ظ

آرزو نیک سیر

به دنبال تبدیل ایده‌های نو به محصول هستیم

11-9-1402 روی ایده‌های نوآور از ابتدا تا تبدیل شدن به یک ایده بالغ و محصول نوآور، سرمایه‌گذاری خطرپذیر انجام می‌دهیم و برای این منظور، برگزاری رویداد فولادی شو، در دستور…