نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 4:13 ق.ظ

آب و هوا

ثبت اولین اندازه گیری روزانه تغییرات چرخش زمین

11 نوامبر 2023 -توسط دانشگاه فنی مونیخ-لیزر حلقه در Wettzell از زمان راه اندازی به طور مداوم بهبود یافته است. اعتبار: دانشگاه فنی مونیخ محققان دانشگاه فنی مونیخ (TUM) موفق…