نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 4:29 ق.ظ

آب و انرژی

کارگاه بین‌المللی کاربردهای فناوری فضایی برای مدیریت خشکسالی، سیل و منابع آب

۲-۴-۱۴۰۰-با همکاری مشترک دفتر امور فضای ماورای جو سازمان ملل متحد (UNOOSA) و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کارگاه آموزشی بین‌المللی کاربردهای فناوری فضایی برای مدیریت خشکسالی، سیل و منابع…

۳۵ طرح نوآورانه حوزه آب و انرژی حمایت می‌شود

۱۳-۲-۱۴۰۰-به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانشجو به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری‌آب و انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان مرجعی مطمئن…

۱۷ شتاب‌دهنده در حوزه آب و انرژی راه اندازی شد

۲۴-۱-۱۴۰۰ به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری‌های آب و انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به…