نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 تیر 1403 1:09 ق.ظ

آب آشامیدنی

استفاده مجدد از فاضلاب: یک راه حل برای اینده

کریستف ماکت خلاصه ترکیبی از عوامل بحران اب، جمعیت در حال رشد سریع و شرایط اضطراری اب و هوایی به این معنی است که بسیاری از کشورهای افریقایی برای تامین…

تصفیه آب به طور موثر نانوپلاستیک ها را حذف می کند

31 مه 2022 -توسط موسسه فدرال علوم و فناوری آبزیان سوئیس –چکیده گرافیکی اعتبار: مجله مواد خطرناک (2022). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2022.129011 این یک موضوع داغ است، حداقل در رسانه‌های اجتماعی ….