نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

2 اسفند 1402 7:37 ب.ظ

نهادهاي مديريتي

انجمن علمی مدیریت بحران ایران

http://www.isadm.ir در شهریور ماه 1386، با توجه به نیاز مبرم به غفلت­زدایی از موضوع مخاطرات و تهدیدات و توجه ویژه به محور چهارم توسعه پایدار که همانا مدیریت حوادث و…

انجمن مدیریت بهره وری ایران

http://ipmango.ir/ چشم انداز استراتژیک انجمن مدیریت بهره وری ایران در تدوین و ترسیم چشم انداز انجمن، افق برنامه استراتژیک 5 ساله، متناسب با افق 1404 تنظیم گردید. به این ترتیب…

انجمن مديريت سبز ايران

http://www.iran-gma.com انجمن مديريت سبز ايران تشکلی غیردولتی و غیرانتفاعی (NGO) است که در اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن  وکشاورزی ایران به ثبت رسیده است و دامنه فعالیت آن بر سازمان…

انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران

به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی و فنی مدیران و کارشناسان و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه­های مدیریت مصرف…

انجمن مدیریت کیفیت

رئیس وقت موسسه استاندارد مرحوم میر احمد سادات که بحق از عاشقان توسعه ایران بود در سخنرانی خود در مراسم اولین گردهم‌آئی دارندگان گواهینامه مدیریت کیفیت و محیط زیست چنین…

انجمن علوم مديريت ايران

http://www.iams.ir انجمن در یک نگاه بر اساس ماده 8 آيين نامه ثبت مؤسسات غير تجارتی ، انجمن علوم مديريت ايران در تاريخ 25/1/76 تحت شماره 9433 در اداره ثبت شركتها…

انجمن مديريت پروژه ايران

http://www.ipma.i تاریخچه انجمن مدیریت پروژه ایران گرچه تلاشهای متعددی از اوایل دهه هفتاد برای شكل گیری انجمن مدیریت پروژه توسط افراد و نهاد های مختلف صورت گرفت، لیكن از سال1381،…

انجمن علمي مديريت رفتار سازماني

http://www.iaobm.ir/ انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی یک انجمن حرفه ای و بین رشته ای است که به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علم مدیریت رفتارسازمانی و توسعه کمّی وکیفی نیروهای…

انجمن علمي مديريت دانش ايران

پردازی http://ikma.ir به‌منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي مربوط به ، انجمن مدیریت دانش…

انجمن علمی مدیریت راهبردی (استراتژیک) ایران

https://www.issm.ir معرفی و تاریخچه انجمن علمی مدیریت راهبردی (استراتژیک) ایران در مرداد ماه سال 1382 شمسی و بر اساس مجوز شماره 15609 مورخ 6/5/1382 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسيس…