نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 5:07 ق.ظ

LLM

استفاده از هوش مصنوعی برای خودکارسازی انسان

Devin Coldewey -14 ژوئن 2023-اوروبوروس-اعتبار تصویر: API/Gamma-Raphio/Getty/Getty Images این خبر را تحت عنوان اجتناب ناپذیر اما خنده دار ثبت کنید Mechanical Turk . سرویسی است که از همان روزهای ابتدایی…