نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 10:10 ق.ظ

LLaMa

تحلیل-42

مدلی برای تنظیم هوش مصنوعی

توسط جیسون متنی-16 آگوست 2023 واشنگتن پست-رندر دیجیتالی نزدیک از چشم انسان، عکس توسط Vertigo3d/Getty Images هوش مصنوعی به سرعت در حال پیشرفت است به طوری که بسیاری از کسانی…