نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 10:14 ب.ظ

g5

امنیت سایبری G5 برای سطح کارگاهی

ارسال شده در 26 ژوئیه 2022 توسط The Manufacturer کارشناسان امنیت سایبری از طرف‌های مختلف جهان برای ترسیم خطرات امنیت سایبری در تولید پیشرفته و به حداقل رساندن تهدید مجرمان…