نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 11:00 ب.ظ

erp

سه نکته برای پذیرش موفقیت آمیز ERP تولید

7 رومن داویدوف – مارس 2023 توسط The Manufacturer هر سازمان تولیدی در حال رشد ممکن است برای مدیریت پیچیدگی روزافزون کسب و کار به فناوری دیجیتال مانند ERP نیاز…