نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 4:28 ق.ظ

CPS

روش برآورد حالت تاب آوری جدید برای کنترل فرآیند در سیستم‌های فیزیکی سایبری

20 آگوست 2021، توسط موسسه علم و فناوری Daegu Gyeongbuk (DGIST) روش‌های برآورد حالت مقاوم برای کنترل فرآیند می‌تواند کاربردهای وسیعی داشته باشد، از کنترل فرآیند شیمیایی گرفته تا تولید…