نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 9:36 ق.ظ

AR

برترین روندهای واقعیت افزوده 2022

2 فوریه 2022- توسط ریچ پل کارشناسان شرکت مهندسی نرم افزار MobiDev فهرست خود را از برخی از روندهای واقعیت افزوده AR ارائه کرده اند که باعث نوآوری در سال…