نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 8:56 ق.ظ

6G

Terahertz فراتر از 5G به سمت 6G شتاب می گیرد

1 فوریه 2021توسط دانشگاه اوزاکا عکس آزمایش 8K در زمان واقعی. Foreground دو فرستنده فوتودیود (Txs) و دو گیرنده دیود تونل زنی تشدید (Rxs) را با صفحه تلویزیون 8K تلویزیون…