نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 4:43 ق.ظ

2050

فضا در سال 2050 چگونه می تواند باشد؟

5 ژانویه 2023 – زنی که از دوربین دوچشمی برای نگاه کردن به ستاره ها استفاده می کند، تصویر جورج پیترز/گتی ایماژ فضا، 2050: مستعمرات معدنی در ماه و استراحتگاه…