نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

31 تیر 1403 5:29 ق.ظ

معرفی

معرفی آجرهای نیمه شفاف

20 آوریل 2023 – توسط Empa، آزمایشگاه فدرال سوئیس برای علم و فناوری مواد-نمای جلوی نمونه های اولیه آجر شیشه ای شفاف با فاصله های جانبی شفاف و اثر نور…