نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

7 مهر 1402 6:07 ب.ظ

رفتار

اهمیت رفتار قانونمند از سوی مدیران

در ادبیات قدیمی کشورمان مثالهای متعددی از نحوه رفتار مدیران که در آن زمان به آنها حاکم اطلاق می شد و حتی در مورد آموزگاران وجود دارد . محور این…