نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

7 مهر 1402 5:59 ب.ظ

تحرک

823

کاوشی در کالیبره کردن تقاضای تحرک مبتنی بر فعالیت مسافران با عقلانیت محدود

20 ژانویه 2023 -توسط انتشارات دانشگاه Tsinghua-نمونه ای از نمایندگی های ATP. اعتبار: ارتباطات در تحقیقات حمل و نقل، انتشارات دانشگاه Tsinghua کالیبراسیون پارامترهای مدل‌های تخصیص ترافیک برای تحلیل و…

صنعت رباتیک در سال 2021: همکاری و تحرک

توسط پست مهمان24 ژانویه 2021 طبق نظرسنجی سال 2020 مكینزی گلوبال ، COVID-19 باعث شده تا شركت ها سه تا چهار سال دیجیتالی سازی عملیات داخلی خود را تسریع كنند….