نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

7 مهر 1402 6:18 ب.ظ

ایمنی روان

68

ارتقای آرزوها، بجای اهداف از بالا به پایین

19 ژانویه 2023 -کریس مورگان به سختی می‌توان گفت که مطبوعات تا چه اندازه سبک مدیریت «سخت و ‌کور» ایلان ماسک را تحریک می‌کنند، اما 50 درصد اخراج‌ها و تقریباً…