نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 5:07 ق.ظ

اکولوژی

داده های پیشرفته رصد زمین

پروژه PrimeWater افزایش داده‌های پیشرفته رصد زمین از طریق مدل‌سازی محیطی، جذب داده‌ها و تکنیک‌های یادگیری ماشین

19 سپتامبر 2023 Apostolos Tzimas بیشتر در مورد پروژه PrimeWater توضیح می دهد که پیش بینی های کیفیت آب با قابلیت اطمینان بالا را برای صنعت آب ارائه می دهد…