نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 11:36 ب.ظ

اکولوپ

ایجاد ساختمان هایی با پوشش اکولوژیکی

8 دسامبر 2022 – توسط دانشگاه فنی مونیخ این اکولوپ با تبدیل یک پوشش ساختمانی معمولی به یک فضای زندگی پویا برای حیوانات، گیاهان و حتی میکروبیوتا طراحی شده است….