نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 4:35 ق.ظ

اکسید زیرکنیوم

دانشمندان ترانزیستور حرارتی الکتروشیمیایی حالت جامد را توسعه دادند

21 فوریه 2023 – توسط دانشگاه هوکایدو-ترانزیستور حرارتی الکتروشیمیایی حالت جامد پیشگام در این مطالعه توسعه یافت. اعتبار: هیرومیچی اوهتا در الکترونیک مدرن، مقدار زیادی گرما به عنوان ضایعات در…