نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 9:50 ب.ظ

اپتیک

لنزهای تخت نانوساختار از یادگیری ماشینی برای «دیدن» واضح‌تر استفاده می‌کنند

لنزهای تخت نانوساختار از یادگیری ماشینی برای «دیدن» واضح‌تر استفاده می‌کنند

5 ژانویه 2024 – توسط دانشگاه واندربیلت-اعتبار: دانشگاه واندربیلت -یک لنز جلویی یا متا تصویر ساخته شده در دانشگاه وندربیلت می تواند به طور بالقوه جایگزین اپتیک های تصویربرداری سنتی…