نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 1:36 ب.ظ

اپتوالکترونیک

فناوری پیشرفته حسگر تصویر تمام رنگی

فناوری پیشرفته حسگر تصویر تمام رنگی

25 ژانویه 2024 – توسط شورای ملی تحقیقات علم و فناوری-فتوولتائیک های آلی (OPV) را می توان برای برداشت انرژی داخل ساختمان استفاده کرد، در حالی که آشکارسازهای نوری آلی…