نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

7 مهر 1402 4:00 ب.ظ

اورانیم

38

ایزوتوپ ناشناخته اورانیوم کشف شد

5 آوریل 2023 – توسط باب یرکا، طرحی از تنظیمات آزمایشی KISS. نواحی آبی و زرد به ترتیب با گازهای Ar و He پر شده اند. سیستم های پمپاژ دیفرانسیل…