نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 2:17 ب.ظ

الزام سیستمی

پرداختن به بلوغ سایبری می تواند استراتژی امنیت سایبری کسب و کار را بهبود بخشد.

پرداختن به بلوغ سایبری می تواند استراتژی امنیت سایبری کسب و کار را بهبود بخشد.

25 مارس 2024-بلوغ سایبری-© shutterstock/Pressmaster فیل رابینسون، مشاور اصلی Prism Infosec، توضیح می دهد که چگونه پرداختن به بلوغ سایبری می تواند استراتژی امنیت سایبری کسب و کار را بهبود…