نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 1:13 ب.ظ

اقیانوس فرازمینی

موجودات دریایی الهام بخش روبات‌های دریایی برای فعالیت در اقیانوس‌های فرازمینی

2 فوریه 2023 -توسط دانشگاه بریستول -RoboSalps در عمل. اعتبار: والنتینا لو گاتو دانشمندان دانشگاه بریستول از طراحی و زندگی یک زئوپلانکتون مرموز برای توسعه ربات های زیر آب استفاده…