نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 9:19 ق.ظ

اقلیدس

فناوری سرن برای کمک به بررسی جهان تاریک

04 ژوئیه 2023 – به روز رسانی از CERN CEST، جدیدترین ماموریت آژانس فضایی اروپا با موشک فالکون 9 اسپیس ایکس از کیپ کاناورال در فلوریدا، ایالات متحده آمریکا پرتاب…