نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 10:31 ب.ظ

اقدام

محیط زیست بی‌دفاع نیازمند برنامه‌های جدی

زمانی در کشورمان سازمان حفاظت از محیط زیست فعلی سازمان شکار بانی نام داشت. خودتان بهتر می‌توانید حدس بزنید که این سازمان بیشتر برای قرق‌بندی بود. طی دهه‌های اخیر همزمان…