نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 1:22 ب.ظ

اقتصاد پلتفرمی

روابط عمومی یا تبلیغات

در کتاب‌های کلاسیک بازاریابی مثل کتابی که کاتلر نوشته و قریب به ۴۰ سال است که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود موضوع روابط عمومی در مبحث پیشبرد بازار ارائه می‌شود و…