نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 9:29 ب.ظ

اقتصاد دریایی

اقتصاد دریا و انقلاب صنعتی چهارم

مقدمه اقتصاد دریا ترکیب گسترده ای از انواع فعالیت های متنوع است که در مجموع در اقتصاد ملی نقش مهمی را بازی می کنند. بررسی موضوع انقلاب صنعتی چهارم در…