نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 10:06 ق.ظ

اقتصاد ایران

سهم واقعی ایران از اقتصاد دیجیتالی جهان

سرآمدآنلاین – از چند سال گذشته اقتصاد دیجیتال بر دنیای مشاغل و زندگی حرفه‌ای ما به‌شدت تاثیر گذاشته است. طبق نتایج یک تحقیق، سرعت تغییرات ۱۰ برابر و شدت آن ۳۰۰۰…