نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 8:48 ق.ظ

افکار سنجی

هوش مصنوعی و فناوری‌های نرم پایه و اساس توسعه فعالیت‌ها باشد

رئیس جهاد دانشگاهی در بازدید از مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران با بیان اینکه با بهره‌گیری از هوش مصنوعی می‌توان اطلاعات جذاب‌تری تولید کرد، گفت: مرکز ایسپای جهاددانشگاهی باید افق توسعه…