نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 10:09 ب.ظ

افسانه

۳ افسانه در موردخودرو های الکتریکی

  رولند لوید پری با دفاتر خبرگزاری فرانسه – 16 مه 2022 بدبینان می گویند که ماشین های الکتریکی به دور از کمک به نجات سیاره زمین، یک رویا ی…