نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

5 اردیبهشت 1403 10:52 ب.ظ

افزودنی

دانشمندان روشی را برای تبدیل ضایعات پلاستیکی به افزودنی بالقوه ارزشمند برای خاک توسعه دادند

توسط دیوید 6 ژانویه 2023 – دانلسکی، دانشگاه کالیفرنیا – ریورسایدفرآیند ساخت زغال سنگ و کربن فعال اعتبار: ACS دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید، یک قدم به یافتن کاربرد صدها میلیون…