نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 1:09 ب.ظ

افزایش تولید

مهندسان از امواج صوتی برای افزایش 14 برابری تولید هیدروژن سبز استفاده می کنند

دینا ترزا – 14 دسامبر 2022، تصویری از تاسیسات تولید هیدروژن سبز.audioundwerbung/iStock محققان دانشگاه RMIT در استرالیا روشی نوآورانه و امیدوارکننده برای افزایش تولید هیدروژن سبز تا 14 برابر  با…