نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 3:31 ق.ظ

افراد

از بین بردن ترس از نوآوری

29 مارس 2023 -توسط لورا فورسنتال، الکس موریس و اریک راث اکثر مدیران اجرایی موافقند که ترس – از انتقاد، عدم اطمینان، از پیامدهای شغلی – می تواند نوآوری را…

سیگنال های ظریف می توانند بر اعتماد افراد به توصیه های آنلاین تأثیر بگذارند

3 مه 2022 – توسط مت سواین، دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا -اعتبار: گلن کارستنز-پیترز/Unsplash به گفته تیمی از محققان، برچسب‌های ظریفی که نشان می‌دهند سیستم‌های توصیه آنلاین چگونه انتخاب‌های خود را…