نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 10:17 ب.ظ

اعداد برنولی

Quantum Untangled کدی که کیوبیت ها را مفید می کند

8 ژوئن 2023   اولین برنامه کامپیوتری توسط آدا لاولیس در سال 1843 برای موتور تحلیلی جاه طلبانه شگفت انگیز (و به طرز غم انگیزی فرضی) چارلز بابیج نوشته شد….