نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 1:12 ب.ظ

اطلاعات بهداشت و درمان

اروپا بستری را برای تبادل داده در مراقبت‌های بهداشتی راه اندازی کرد

07 اکتبر 2021 دانشگاه صنعتی آیندهوون (TU/e) همکاری منطقه‌ای e/MTIC در این ماه با ساخت بستری آغاز می‌شود که برای اولین بار می‌توان داده‌های پزشکی انواع مختلف موسسات مراقبت‌های بهداشتی…