نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 10:18 ب.ظ

اصطکاک

تحقیقات جدید انرژی حرکت را مهار می کند

25 آوریل 2022- توسط دانشگاه نورثامبریا اصطکاک بین مواد پیچیده با شکل‌های هرمی از پیش طراحی‌شده، که برای ساخت حسگر استفاده می‌شود، می‌تواند انرژی کافی برای تامین انرژی دستگاه‌های پوشیدنی…