نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 12:35 ق.ظ

اشکال تکرار شونده

شکل هندسی که در ترسیم بصورت کاشی کاری تکرار نمی شود

23 مارس 2023 -توسط باب یرکا، کاشی پلی‌کیت «کلاهی» خاکستری یک «انیشتین» است، یک سطح تک‌تکه غیرپریودیک. به عبارت دیگر، کپی‌هایی از این کاشی ممکن است در کاشی‌کاری‌های صفحه مونتاژ…