نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 1:26 ب.ظ

اشعه های الکترومغناطیسی

انتقال برق بی‌سیم و ایمنی

29 سپتامبر 2021، توسط گیب چری، دانشگاه میشیگان – اتاق شارژ بی‌سیم در دانشگاه توکیو در حال ساخت. اعتبار: تاکویا ساساتانی یک سیستم برق بی‌سیم که توسط محققان دانشگاه توکیو…